Wsparcie Politechniki Warszawskiej

Z ramienia Politechniki Warszawskiej wspierają nas:

ss_pw

 

 

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

 

 

ss_pw

 

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej