Bieżąca edycja

Mamy ogromną przyjemność ogłosić, że tegoroczna, VIII już edycja, Międzyuczelnianego Sympozjum Biotechnologicznego ,,Symbioza” odbędzie się w dniach

17-19 maja 2019 na terenie

 Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych

Politechniki Warszawskiej

Biotechnologia jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, która dotyczy bieżących tematów badań z zakresu biologii, genetyki, chemii, środowiska itp. MSB ”Symbioza”gromadzi młodych entuzjastów i przyszłych naukowców, aby szerzyć wiedzę i dzielić się doświadczeniami wśród uczestników Sympozjum.

Mając na uwadze zeszłoroczny sukces VII edycji, która w pełni odbyła się w języku angielskim, postanowiliśmy podtrzymać ideę międzynarodowej konferencji również w roku 2019.

Zaproszenie

Sympozjum skierowane jest do młodych naukowców, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, wymienić poglądy i doświadczenia na tematy związane z aktualną tematyką ze świata biotechnologii oraz nauk pokrewnych.  Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne “Symbioza” chętnie gości studentów i doktorantów, którzy chcieliby spróbować swoich sił i zaprezentować wyniki swojej pracy podczas wystąpienia ustnego lub w trakcie sesji posterowej. Zdając sobie sprawę, że wydarzenia naukowe takie jak MSB ”Symbioza” mają na celu inspirowanie młodych ludzi, dla tych którzy wciąż nie mają odwagi wystąpić publicznie, istnieje możliwość wzięcia udziału w Sympozjum jako uczestnik bierny. Każdego roku konferencję wzbogacają wykłady plenarne prowadzone przez wybitnych mówców zapraszanych do Warszawy z ośrodków naukowych z terenu całej Polski a od zeszłorocznej edycji także z całego świata. Co więcej, od pierwszej edycji Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne “Symbioza” jest doskonałą okazją do poznania nowych ludzi – entuzjastów nauki oraz zwiedzenia atrakcyjnej stolicy Polski podczas części nieoficjalnej konferencji przygotowanej przez członków Warszawskiego Stowarzyszenia Biotechnologicznego “Symbioza”!

Zapisujcie daty w kalendarzach!

Rejestracja jest już otwarta i zakończy się 3 marca (razem z wysłaniem abstraktu)!

Lokalizacja MSB “Symbioza” 2019