Roche – sponsor platynowy

Roche jest światowym pionierem w zakresie produktów farmaceutycznych i diagnostyki. Skupia się na postępie naukowym, aby poprawiać jakość życia. Połączone siły działów farmaceutycznego i diagnostyki uczyniły firmę Roche liderem w zakresie spersonalizowanej opieki zdrowotnej — strategia ta ma na celu dopasowanie odpowiedniego leczenia do każdego pacjenta w najlepszy możliwy sposób.


Roche jest największą na świecie firmą biotechnologiczną oferującą różnorodne leki z kategorii: onkologii, immunologii, chorób zakaźnych, okulistyki oraz chorób ośrodkowego systemu nerwowego. Roche jest także światowym liderem w diagnostyce in vitro i w tkankowej diagnostyce nowotworowej oraz prekursorem w leczeniu cukrzycy.
Założona w 1896 roku firma Roche stale poszukuje lepszych sposobów zapobiegania chorobom, ich rozpoznawania i leczenia oraz ma swój wkład w rozwój społeczeństwa. Firma dąży także do zwiększenia dostępności innowacyjnych rozwiązań medycznych dla pacjentów poprzez współpracę ze wszystkimi stosownymi interesariuszami. 30 leków opracowanych przez firmę Roche znajduje się na liście leków podstawowych Światowej Organizacji Zdrowia. Wśród nich są ratujące życie antybiotyki, leki przeciwmalaryczne i przeciwnowotworowe. Warto też nadmienić, że już dziesiąty rok z rzędu firma Roche przoduje w sektorze firm farmaceutycznych pod względem zrównoważonego rozwoju wg indeksów Dow Jones Sustainability Indices (DJSI).


Grupa Roche z siedzibą w Bazylei w Szwajcarii jest aktywna w ponad 100 krajach. W 2017 roku zatrudniała około 94 000. osób na całym świecie. W roku 2017 firma Roche zainwestowała 10,4 miliarda franków szwajcarskich w badania i rozwój oraz odnotowała sprzedaż w wysokości 53,3 miliarda franków szwajcarskich. Amerykańska spółka Genentech jest spółką zależną w całości należącą do grupy Roche. Roche jest także większościowym akcjonariuszem japońskiej firmy Chugai Pharmaceutical. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.roche.pl.