Ponowne patronaty honorowe Uczelni współpracujących

W tym roku, podczas drugiej edycji, MSB “Symbioza” jest ponownie objęta honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektorów trzech uczelni: Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.