Rejestracja

Uwaga: możliwość rejestracji została przedłużona!

Zapraszamy do udziału w konferencji i zaprezentowania wyników swoich badań! Szczególnie zachęcamy do udziału studentów, doktorantówi młodych badaczy związanych z biotechnologią lub dziedzinami pokrewnymi (biologia, inżynieria biomedyczna, bioinformatyka, medycyna, farmacja, ochrona środowiska, chemia, inżynieria chemiczna i inne).

Możliwe formy uczestnictwaNa w IX edycji MSB “Symbioza” to:

  1. – Uczestnictwo bierne (bez prezentacji).
  2. – Wystąpienie ustne
  3. – Poster o tematyce badawczej

Uczestnictwo bierne

Udział w Konferencji jest możliwy także bez wygłoszenia prezentacji. Udział bierny umożliwia uczestnictwo w wykładach, prezentacjach, warsztatach i wydarzeniach integracyjnych.

Rejestruję się!

Rejestracja uczestników biernych jest otwarta do 30 kwietnia 2021, 23:59.

Przed konferencją przesłane zostaną dane potrzebne do dokonania opłaty konferencyjnej. W roku 2021 opłata za uczestnictwo w MSB “Symbioza” wynosi 80 PLN. W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy pełne uczestnictwo w wydarzeniach naukowych Sympozjum, pakiet konferencyjny składający się z bonów zniżkowych, wersję elektroniczną książki abstraktów oraz wstęp na imprezy integracyjne online.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego.

Uczestnictwo czynne

Rejestracja dla uczestników czynnych zakończyła się 27 marca 2021 o 23:59.

Uczestnicy czynni biorą udział w konferencji, prezentując wyniki swoich badań w postaci prezentacji ustnej (czas trwania: do 10 minut + 5 min dyskusji) lub posteru naukowego. Najlepsze prezentacje wygłoszone przez studentów i doktorantów zostaną nagrodzone! Szczegółowe wymagania dotyczące abstraktów, prezentacji ustnych posterów zostaną umieszczone w zakładce FAQ.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że: (1) nie są akceptowane prace o charakterze przeglądu literaturowego; (2) wszystkie prezentacje powinny zostać wygłoszone w języku angielskim; (3) każdą pracę może prezentować tylko jedna osoba.

W ciągu 24 godzin po zarejestrowaniu przesłany został list elektroniczny z potwierdzeniem rejestracji i linkiem do formularza przesyłania abstraktu. Wprowadzenie abstraktu było możliwe do 28 marca 2021, 23:59. Ostateczna decyzja o udziale w konferencji zostanie podjęta przez Radę Naukową do dnia 8 kwietnia 2021 na podstawie nadesłanych abstraktów. W razie pytań lub problemów technicznych, prosimy w pierwszej kolejności o szukanie odpowiedzi w sekcji FAQ, ewentualnie o kontakt mailowy.

Razem z informacją o zaakceptowaniu prezentacji przesłane zostaną dane potrzebne do dokonania opłaty konferencyjnej. W roku 2021 opłata za uczestnictwo w MSB “Symbioza” wynosi 80 PLN. W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy pełne uczestnictwo w wydarzeniach naukowych Sympozjum, pakiet konferencyjny składający się z bonów zniżkowych, wersję elektroniczną książki abstraktów oraz wstęp na imprezy integracyjne online.