Rejestracja

Jak co roku zapraszamy do udziału w konferencji i zaprezentowania wyników swoich badań! Szczególnie zachęcamy do udziału studentów, doktorantów i młodych badaczy związanych z biotechnologią lub dziedzinami pokrewnymi (biologia, inżynieria biomedyczna, bioinformatyka, medycyna, farmacja, ochrona środowiska, chemia, inżynieria chemiczna i inne).

Możliwe formy uczestnictwa w 10. edycji MSB “Symbioza” to:

  1. – Wystąpienie ustne
  2. – Poster o tematyce badawczej
  3. – Uczestnictwo bierne (bez prezentacji).

Uczestnictwo zdalne

Udział w Konferencji jest możliwy także w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Udział online umożliwia uczestnictwo w wykładach, sesjach prezentacji ustnych i w warsztatach, jednak przy tej formie uczestnictwa nie jest możliwe prezentowanie własnych wyników badań.

Rejestracja uczestników biernych na konferencję online zakończyła się 12 maja 2023.

Opłata konferencyjna

W roku 2023 opłata za zdalne uczestnictwo w MSB “Symbioza” wynosi 50 PLN. W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy udział w transmisji na żywo z wykładów plenarnych i sesji prezentacji ustnych, wersja elektroniczna książki abstraktów oraz certyfikat zdalnego uczestnictwa. Dane potrzebne do dokonania opłaty konferencyjnej przesłane zostaną mailem po dokonaniu rejestracji.

Uczestnictwo stacjonarne: czynne lub bierne

Uczestnicy czynni biorą udział w konferencji, prezentując wyniki swoich badań w postaci prezentacji ustnej (czas trwania: do 10 minut + 5 min dyskusji) lub posteru naukowego. Najlepsze prezentacje wygłoszone przez studentów i doktorantów zostaną nagrodzone! Szczegółowe wymagania dotyczące abstraktów, prezentacji ustnych posterów zostaną umieszczone w zakładce FAQ.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że: (1) nie są akceptowane prace o charakterze przeglądu literaturowego; (2) wszystkie prezentacje powinny zostać wygłoszone w języku angielskim; (3) daną pracę może prezentować tylko jedna osoba.

W ciągu 24 godzin po zarejestrowaniu przesłany został list elektroniczny z potwierdzeniem rejestracji i linkiem do formularza przesyłania abstraktu. Ostateczna decyzja o udziale w konferencji zostanie podjęta przez Radę Naukową na podstawie nadesłanych abstraktów.

Udział w Konferencji jest możliwy także bez wygłoszenia prezentacji. Udział bierny umożliwia uczestnictwo w wykładach, prezentacjach, warsztatach i wydarzeniach integracyjnych.

Rejestracja na udział stacjonarny zakończyła się 2 kwietnia 2023.

Opłata konferencyjna

W roku 2023 opłata za uczestnictwo stacjonarne w MSB “Symbioza” wynosi 150 PLN. W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy pełne uczestnictwo w wydarzeniach naukowych Sympozjum, pakiet konferencyjny, 2 ciepłe posiłki w sobotę i niedzielę, certyfikat uczestnictwa, wersję elektroniczną książki abstraktów oraz wstęp na imprezy integracyjne. Dane potrzebne do dokonania opłaty konferencyjnej przesłane zostaną mailem po zakończeniu ewaluacji nadesłanych abstraktów.

W razie pytań lub problemów technicznych, prosimy w pierwszej kolejności o szukanie odpowiedzi w sekcji FAQ, ewentualnie o kontakt mailowy.