Program i goście

Książka abstraktów

Plik do pobrania

Program

W program merytorycznym tegorocznego Sympozjum znajdzie się:

  • ◘ 6 (lub więcej) fantastycznych wykładów plenarnych znanych naukowców,
  • ◘ 30 sesji ustnych wystąpień dotyczących wyników badań uczestników aktywnych,
  • ◘ 2 sesje posterowe dotyczących wyników badań uczestników aktywnych,
  • ◘ 5 (lub więcej) wykładów branżowych przygotowanych przez naszych sponsorów i partnerów
  • warsztaty z umiejętności miękkich wążnych w pracy biotechnologa,
  • ◘ przerwy kawowe i lunchowe idealne na nieformalne rozmowy i networking,
  • ◘ wieczorna integracja.

Odwiedź nasze strony w mediach społecznościowych –  regularnie dodajemy informacje o pojawiających się nowych prelegentach, tematach warsztatów, wydarzenaich integracyjncyh i wielu innych!

Wykłady Plenarne

Prof. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska

Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, Gliwice (Polska)

Tytuł Prelekcji: Microcosm of possibilities

» więcej informacji

Prof. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska jest mikrobiolożką, wykładowczynią akademicką i popularyzatorką nauki. Zajmuje się potencjałem kolonii bakteryjnych w naturalnym i sztucznym środowisku, korzystając z narzędzi biologii molekularnej i podejścia od strony klasycznej mikrobiologii. Jej zainteresowania naukowe zawierają wykorzystanie mikroorganizmów w bioremediacji i produkcji biotechnologicznej, włączając w to istotne dla przemysłu bioprodukty, produkcję zielonej energii i mikroekonomię cyrkularną. Jest dyrektorką Centrum Popularyzacji Nauki SUT, członkinią Stowarzyszenia Mówców Nauki oraz Rady Popularyzacji Nauki Polskiej Akademii Nauk. Nagrodzona FameLab Polska oraz Popularizer of Science w 2018 roku (nagrodą PAP Nauka w Polsce i Polskiego Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego) oraz POPScience Award Politechniki Śląskiej.

» zwiń szczegóły

Dr Marco Costantini

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa (Polska)

Tytuł Prelekcji: Digital manufacturing in biomedical research: a step towards engineering functional tissue and organ replicas in vitro

» więcej informacji

Marco Costantini jest badaczem w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Doktorat z obszaru inżynierii chemicznej i procesowej obronionił na rzymskim Uniwersytecie La Sapienza. Obecnie kieruje interdyscyplinarnym zespołem łączącym technologie materiałowe, biologię oraz mikrofluidykę. Jego zainteresowania obracają się wokół rozwoju produkcji cyfrowej zróżnicowanych funkcjonalnie porowatych materiałów z wzmocnionymi fizykochemicznie właściwościami czy zaawansowanych strategii modelowania in vitro napraw układu mięśniowo-szkieletowego.

» zwiń szczegóły

Prof. Ganna Tolstanova

Instytut Nowoczesnych Technologii, Uniwersytet Kijowski im. Tarasa Szewczenki (Ukraina)

Tytuł Prelekcji: Gut microbiota and kidney stone disease: focus on oxalate-degrading microbiota

» więcej informacji


Prof. Ganna Tolstanova jest wysoce utytułowaną fizjolożką i profesorką biologii, posiadającą doświadczenie w badaniu funkcji barierowej jelita w stanach normalnych i patologicznych. Stopień doktora i doktora habilitowanego uzyskała na Wydziale Biologii Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie w Ukrainie i od tego czasu otrzymała liczne granty na swoje badania. Profesor Tolstanova jest zastępczynią redaktora Frontiers in Pharmacology i członkiem rady redakcyjnej Ukr. Biochem J. Jest także współprzewodniczącą Oddziału Podstawowej Gastroenterologii Ukraińskiego Stowarzyszenia Gastroenterologów. Z ponad 100 publikacjami naukowymi i kilkoma recenzowanymi rozprawami, profesor Tolstanova jest szanowaną i wpływową postacią w swojej dziedzinie. Jej badania mają na celu identyfikację środków korygujących funkcję bariery jelitowej, a jej praca znacząco przyczyniła się do naszego zrozumienia tego złożonego obszaru fizjologii. Oprócz imponujących referencji badawczych, profesor Ganna Tolstanova pełni również funkcję kierowniczą na Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, gdzie pełni funkcję prorektorki ds. badań.

» zwiń szczegóły

Prof. Jacek Jemielity

Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski (Polska)

Tytuł Prelekcji: mRNA technology for therapeutic applications

» więcej informacji

Prof. Jacek Jemielity specjalizuje się w chemii organicznej, bioorganicznej oraz biochemii kwasów nukleinowych. Kieruje Laboratorium Chemii Bioorganicznej w Centrum Nowych Technologii (CeNT) Uniwersytetu Warszawskiego i jest założycielem spółki spin-off UW ExploRNA Therapeutics, zajmującej się technologią modyfikacji mRNA oraz opracowaniem innowacyjnych terapii opartych o mRNA..

To jeden z najważniejszych badaczy zajmujących się tematyką mRNA w Polsce. Jego badania dotyczą przede wszystkim syntezy analogów czapeczki mRNA i ich medycznych zastosowań, a także syntezy analogów nukleotydów. Prof. Jemielity opublikował wiele innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w badaniach klinicznych z zakresu immunoterapii nowotworowej przez liderów branży biotechnologicznej, takich jak BioNTech, Sanofi, Roche, Pfizer. Jest współautorem nie tylko licznych publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych o zasięgu światowym, ale także patentów i zgłoszeń patentowych. Został Laureatem Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii badania + rozwój, a także był nominowany do European Inventor Award 2018 w kategorii Research. Niedawno, w 2021 otrzymał nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk chemicznych i o materiałach, za opracowanie chemicznych modyfikacji mRNA jako narzędzi do zastosowań terapeutycznych i badań procesów komórkowych.

W karierze Profesora, współpraca z utalentowanymi młodymi ludźmi zafascowanymi nauką zawsze była niezwykle ważna. Jesteśmy bardziej niż zaszczyceni, goszcząc Profesora na naszym Sympozjum!

https://cent.uw.edu.pl/en/person/prof-jacek-jemielity/

http://www.jemielitygroup.pl/

https://explorna.com/

» zwiń szczegóły

Dr Michał Gabruk

Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Polska)

Tytuł Prelekcji: Photocatalytic enzyme that re-shapes lipid membranes – linking sequence to the properties with neural networks

» więcej informacji

Michał Gabruk jest biochemikiem i adiunktem na Uniwersytecie Jagiellońskim, zajmującym się sieciami regulacyjnymi biosyntezy chlorofilu w roślinach. Łączy biologię molekularną, najnowocześniejsze techniki mikroskopii krioelektronowej i podejście obliczeniowe do przewidywania właściwości enzymów z sekwencji i modelowania procesów komórkowych. Jego zainteresowania naukowe obejmują fotokatalizę, ewolucję nowych funkcji enzymów oraz astrobiologię.\

» zwiń szczegóły

 

Dr Alicja Puścian

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, Warszawa (Polska)

Tytuł Prelekcji: How social groups shape individual behavior – neural underpinnings of social bonding

» więcej informacji

Alicja Puścian jest neurobiolożką behawioralną, która koncentruje się na związkach między mózgiem a zachowaniem, szczególnie w kontekście emocji, motywacji i interakcji społecznych, wykorzystując wiedzę z zakresu psychologii, biologii i analizy behawioralnej. Obecnie jest zaangażowana w projekt BRAINCITY, który bada, w jaki sposób więzi społeczne są kodowane w mózgu. W trakcie studiów doktoranckich w Instytucie Nenckiego PAN zaprojektowała i opatentowała wraz z kolegami system Eco-HAB, który służy do automatycznej oceny zachowań społecznych zwierząt laboratoryjnych w warunkach półnaturalnych. Eco-HAB, który powstał w oparciu o wiedzę z zakresu elektroniki, zaawansowanych metod obliczeniowych i ekologii, jest obecnie wykorzystywany w wielu laboratoriach w Europie i Ameryce Północnej. Pracowała również jako wizytująca naukowczyni w Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research w Szwajcarii oraz na Uniwersytecie Yale w Stanach Zjednoczonych, gdzie jej badania habilitacyjne nad dynamiką aktywności neuronalnej towarzyszącej kształtowaniu zachowania zostały nagrodzone nagrodą Brown-Coxe Award. Jej prace naukowe dotyczące roli plastyczności neuronalnej w zachowaniu i jej deficytów obserwowanych w zaburzeniach takich jak autyzm i depresja zostały opublikowane w wiodących czasopismach naukowych, w tym Molecular Psychiatry, Cell Reports i eLife. Jest laureatką nagród Young Scientist of the Year przyznawanych przez Polskie Towarzystwo Neurobiologiczne i European Brain and Behaviour Society, a także nagrody Fulbright STEM Impact Award. Otrzymała uznanie wielu międzynarodowych organizacji naukowych, w tym Międzynarodowej Organizacji Badań Mózgu, Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników oraz Europejskiej Fundacji Nauki. Jest członkinią stowarzyszeń naukowych, takich jak Federation of European Neuroscience i American Society for Neuroscience. Od początku swojej kariery aktywnie angażuje się w działania na rzecz równości i mentoringu w środowisku naukowym, uczestnicząc w inicjatywach takich jak Women in Science na Yale University i Women for Science w Instytucie Nenckiego. Angażuje się również w różne inicjatywy naukowe, w tym tworzy filmy edukacyjne dla polskiego oddziału Khan Academy.

» zwiń szczegóły

 

Wstępny harmonogram konferencji