FAQ

Kto może być uczestnikiem MSB „Symbioza”?

Do aktywnego uczestnictwa w Sympozjum zapraszamy wszystkich studentów I, II lub III stopnia studiów, którzy są zainteresowani biotechnologią lub dziedzinami pokrewnymi i chcą zaprezentować swoje wyniki badań na związany z nią temat.
Każdy, kto chciałby poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie biotechnologii i nawiązać ciekawe kontakty, jest mile widziany na MSB “Symbioza” w charakterze uczestnika biernego.
W roku 2023 MSB “Symbioza” ponownie będzie w całości odbywać się w języku angielskim, dlatego zapraszamy uczestników z całego świata!

Kiedy i gdzie odbędzie się X MSB „Symbioza”?

X MSB „Symbioza” odbędzie się w dniach 12-14 maja 2023 r. w trybie stacjonarnym na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przewidujemy możliwość zdalnego udziału dla uczestników biernych, którzy nie są w stanie pojawić się osobiście. Należy zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu rejestracyjnym. Opłata konferencyjna jest wówczas niższa i wynosi 50 PLN.

Jak dotrzeć na miejsce konferencji?

Wszystkie informacje i wskazówki dotyczące dojazdu zostaną wysłane na adres mailowy podany przez uczestników w formularzu rejestracyjnym, a także zamieścimy je na stronie internetowej w zakładce Lokalizacja.

Ile wynosi opłata konferencyjna i co w sobie zawiera?

Koszt opłaty konferencyjnej w roku 2023 to 150 zł, co udało się osiągnąć pomimo znaczącego wzrostu kosztów, które pokrywa opłata. W cenę wliczone jest uczestnictwo we wszystkich sesjach wykładowych, prezentacjach ustnych, księga abstraktów w PDF, pakiet konferencyjny oraz udział w imprezie integracyjnej. Opłata jest taka sama zarówno dla czynnych uczestników, jak i biernych, przy czym może ona ulec obniżeniu w przypadku pozyskania dodatkowych środków od sponsorów wydarzenia. Przewidujemy także możliwość biernego uczestnictwa online, pod warunkiem zaznaczenia odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. Wówczas opłata nie obejmuje posiłków oraz pakietu konferencyjnego i wynosi 50 PLN.

Czy mogę uczestniczyć w jednym dniu konferencji przy obniżonej opłacie?

Niestety, nie ma takiej możliwości. Niezależnie od liczby dni faktycznego uczestnictwa w Sympozjum opłata pozostaje bez zmian. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w całym Sympozjum, a nie jedynie jego części.

Jakie są wymagania dla posterów?

Bardzo prosimy o przygotowanie czytelnych plakatów do rozmiaru A0 (94×119 cm) w orientacji pionowej. Organizatorzy nie gwarantują miejsca na postery przekraczające określone wymiary. Treść wszystkich prezentowanych posterów musi być przygotowana w języku angielskim. Autorów posterów prosimy także o przygotowanie krótkiej (ok. 3 minutowej) prezentacji tematu dla komisji.

Jakie są wymagania dla abstraktów?

Abstrakt nie powinien przekraczać 2000 znaków (1250 jeśli zawiera grafiki). Generalnie powinien on przypominać formatem standardowy abstrakt zamieszczany w artykułach naukowych (z zastrzeżeniem, że nie przyjmujemy na konferencję artykułów przeglądowych).

Czy muszę przesłać pdf mojej prezentacji/posteru organizatorom przed Sympozjum?

Nie, nie ma takiej potrzeby. Pamiętaj jednak, że musisz załadować swoją prezentację na komputer już na miejscu, przed rozpoczęciem sesji.