Patron

prof. dr hab. inż.
Krzysztof Włodzimierz Szewczyk
(1952–2011)

 

Wybitny, uznany w kraju i za granicą naukowiec i specjalista z zakresu biotechnologii przemysłowej oraz inżynierii bioprocesowej. Współtwórca oraz główny organizator kierunku Biotechnologia w Politechnice Warszawskiej. Dyrektor Międzywydziałowego Centrum Biotechnologii PW (2007–2008). Kierownik Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW (od 2006). Znakomity i ceniony wykładowca, wychowawca wielu pokoleń absolwentów kierunków Biotechnologia oraz Inżynieria Chemiczna i Procesowa PW. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1995), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2003) oraz wyróżniony nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2008). Członek Komitetu Biotechnologii przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (od 2003). Sekretarz Sekcji Inżynierii Bioprocesowej Komitetu Inżynierii Chemicznej PAN (1992-1995). Członek rady programowej kwartalnika PAN „Biotechnologia” (2005-2010). Wiceprzewodniczący Polskiej Federacji Biotechnologii (2007-2010). Autor ponad 120 artykułów naukowych, współautor 6 patentów i wzorów użytkowych. Autor bądź współautor 8 podręczników akademickich. Erudyta. Znawca i miłośnik muzyki poważnej oraz szachów. Człowiek oddany sprawom kształcenia młodzieży akademickiej, jej orędownik i przyjaciel.