NIP Stowarzyszenia Symbioza

Z uwagi na pojawiające się pytanie podaję dane Stowarzyszenia wraz z numerem NIP:

Warszawskie Stowarzyszenie
Biotechnologiczne “Symbioza”
ul. Noakowskiego 3 p. 301
00-664 Warszawa

NIP: 701-037-32-49