Labnatek – sponsor złoty

W tym roku po raz pierwszy nasze Sympozjum będzie wspierane przez firmę Labnatek. Labnatek jest dystrybutorem urządzeń hi-tech produkowanych przez firmy takie jak Nanolive SA i CELLINIK stosowanych w nanontechnologii, biotechnologii, zaawansowanej mikroskopii i bioprintingu 3D. Podczas Sympozjum Labnatek zaprezentuje dwa innowacyjne systemy badawcze: BioX Bio 3D Printer (CELLNIK) i Nanolive 3D Cell Explorer (Nanolive SA). BioX to bioprinter stosowany do tworzenia złożonych struktur trójwymiarowych, takich jak rusztowania pozakomórkowe lub struktury tkankowo-podobne utworzone z komórek zawieszonych w hydrożelu. Eksplorator komórek Nanolive 3D wykorzystuje innowacyjną technikę holografii, która umożliwia nieinwazyjne obrazowanie w czasie rzeczywistym oddzielnych składników tkanki i wyodrębnianie różnych typów komórek.


Więcej informacji:
https://labnatek.pl/