A&A Biotechnology czwartym sponsorem

Zainteresowania, doświadczenie oraz produkcja A&A Biotechnology koncentrują się na zaawansowanych narzędziach dla biologii molekularnej. Firma oferuje blisko 200 produktów obejmujących zestawy do izolacji kwasów nukleinowych (DNA, RNA) z różnorodnych źródeł materiału biologicznego, odczynniki do reakcji PCR, Real-Time PCR, Hot-Start PCR, rekombinowane białka i enzymy lityczne. Wszystkie produkty firmy wprowadzone do oferty są wynikiem własnych prac badawczo-rozwojowych i późniejszych wdrożeń przeprowadzonych przez A&A Biotechnology.

AA  Polecamy  również: www.aabiot.com