Patroni i sponsorzy

Wsparcie przy organizacji edycji 2018 okazują nam:

Patroni honorowi

Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. dr hab. Agnieszka Mostowska

Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek

Prezydent m.st. Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz


Sponsorzy

 Patroni Medialni