Organizatorzy

stowarzyszenie-logo-projekt001 (1)

Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne (WSB) „Symbioza” powstało na początku 2013 roku, jako efekt współdziałania kół naukowych trzech największych warszawskich uczelni: Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Idea powstania Stowarzyszenia zrodziła się po wielkim sukcesie ogólnopolskiego I Międzyuczelnianego Sympozjum Biotechnologicznego „Symbioza”, jako chęć dalszej i znacznie większej popularyzacji biotechnologii w Polsce.

Sukces I Międzyuczelnianego Sympozjum Biotechnologicznego „Symbioza” przejawił się m.in. II nagrodą w konkursie STRUNA w kategorii „Konferencja Roku 2012”. W 2013 zrealizowaliśmy szereg innych projektów, m.in. kolejną edycję Sympozjum oraz ogólnopolskie warsztaty prezentacji naukowych OAK. W październiku 2013 roku byliśmy współorganizatorem obchodów 25-lecia Biotechnologii na Politechnice Warszawskiej. W roku 2014 przygotowaliśmy dla was trzecią już edycję Sympozjum oraz mieliśmy przyjemność organizować jubileuszową, XXV edycję warsztatów technik prezentacji naukowych OAK. Rok 2015 rozpoczęliśmy, a w 2016 – kontynuowaliśmy Feel the Flow, czyli cykl spotkań poświęconych poszerzaniu wiedzy w zakresie doskonalenia praktycznych umiejętności w zarządzaniu projektami badawczo-naukowymi.

Chcemy, aby nasze działania znajdowały uznanie wśród instytucji naukowych związanych z biotechnologią. Zrobimy wszystko byśmy, jako studenci, dzielnie wspierali popularyzację biotechnologii w ośrodkach akademickich i nie tylko.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu znajduje się na naszej stronie symbioza.edu.pl.

Zapraszamy także do śledzenia naszej strony na Facebooku: fb/wsbsymbioza i na Instagramie: ig/wsbsymbioza

WSB Symbioza historycznie wywodzi się z trzech biotechnologicznych kół naukowych trzech największych warszawskich uczelni. Koła te niezmiennie mocno wspierają Stowarzyszenie w organizacji Sympozjum. Oto one:

Koło Naukowe Biotechnologów HERBION przy Politechnice Warszawskiej

Logo KN Herbion

Koło Naukowe Biotechnologów “Herbion” powstało w roku 2003 na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Przez ponad 10 lat swojej działalności KNB “Herbion” zrealizowało szereg projektów naukowych: od budowy bioreaktora, poprzez biotransformacje z wykorzystaniem enzymów, stworzenie marki perfum Politechniki Warszawskiej “Entropia”, do inżynierii genetycznej faga bakterii mlekowych. Herbionki, jak dumnie nazywają siebie członkowie Koła, popularyzowały biotechnologię poprzez pokazy naukowe i promowały Wydział Chemiczny i Uczelnię podczas wielu imprez masowych takich jak Piknik Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, Targów Kół Naukowych i Organizacji Studenckich, Drzwi Otwartych Politechniki Warszawskiej czy Wioski Akademickiej podczas Juwenaliów. Do działalności KNB “Herbion” należy również organizacja wielu wyjazdów dydaktycznych w tym: aż dziewięciu Obozów Naukowych Studentów Biotechnologii, wycieczek do browarów w Żywcu, Lublinie czy Tychach, do fabryk Avonu, dr Ireny Eris czy do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Stołecznej Komendy Policji.

Koło Naukowe Biotechnologów “KNBiotech” przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Koło Naukowe Biotechnologów „KNBiotech” zrzesza studentów biotechnologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW). Koło zostało założone w 1997 r. z inicjatywy studentów Międzywydziałowego Studium Biotechnologii, a obecnie jest prowadzone przez studentów Międzywydziałowego Kierunku Biotechnologii z Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu. Opiekunem Koła jest dr inż. Ewa Siedlecka. Prace koła doczekały się nagród na konferencjach biotechnologicznych takich jak OASSB oraz przeglądach kół naukowych. Członkowie koła biorą czynny udział w wielu wydarzeniach i warsztatach promujących i popularyzujących wiedzę o biotechnologii takich jak Festiwal Nauki, Piknik Naukowy, Dni SGGW, DNA Encyklopedia życia. W roku 2003 koło brało udział we współtworzeniu Szkoły Festiwalu Nauki (obecnie przekształcona w Biocentrum Edukacji Naukowej), włączając się w organizację i prowadzanie lekcji laboratoryjnych dla dzieci i młodzieży.

Koło Naukowe Biologii Molekularnej przy Instytucie Genetyki i Biotechnologii

knbmuw

Koło Naukowe Biologii Molekularnej (KNBM) działa przy Instytucie Genetyki i Biotechnologii. Opiekunami naukowymi są prof. dr hab. Ewa Bartnik i prof. dr hab. Paweł Golik. Koło dostarcza studentom możliwość kontaktu z szeroko pojętą biologią molekularną. Podstawową działalnością koła są cotygodniowe seminaria przygotowywane przez studentów. Systematyczność działalności koła stawia je w czołówce najaktywniejszych kół Uniwersytetu Warszawskiego. KNBM corocznie angażuje się w organizację Konferencji Kół Naukowych Wydziału Biologii, która odbywa się w stacji hydrobiologicznej UW w Pilchach. Członkowie Koła Naukowego Biologii Molekularnej wyjeżdżają także na konferencje ogólnopolskie i międzynarodowe, aby tam prezentować swoje naukowe osiągnięcia, przygotowując seminaria oraz postery. KNBM jest obecne również na Święcie Uniwersytetu Warszawskiego, Nocy Biologów przedsięwzięciach organizowanych na Wydziale Biologii, oraz Pikniku Naukowym Centrum Nauki Kopernik, mających na celu popularyzację nauki. Na te okazję przygotowany jest program naukowy dostosowany poziomem do młodszych uczestników. Koło Naukowe Biologii Molekularnej bierze także udział w projektach naukowych, dających możliwość członkom koła na przeprowadzenie własnych badań, poznanie technik badawczych stosowanych w biologii molekularnej, nawiązanie znajomości z naukowcami oraz bycie autorem publikacji naukowych. Więcej o inicjatywach KNBM można przeczytać na stronie internetowej koła.