O Sympozjum

Symbioza to oddziaływania międzygatunkowe polegające na obopólnej korzyści. Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne „Symbioza” im. prof. Krzysztofa W. Szewczyka już od 10 lat łączy trzy warszawskie uczelnie, których studenci i absolwenci dzielą się wiedzą, doświadczeniami i dobrą zabawą.

Atmosferę wydarzenia oddaje krótki film zrealizowany podczas 5. edycji naszego Sympozjum:

Ósma, ostatnia przedpandemiczna, edycja MSB “Symbioza” odbyła się w dniach 17-19 maja 2019 roku. W konferencji wzięło udział ponad 300 uczestników, którymi byli studenci, doktoranci i młodzi doktorzy z całego świata. W programie było 7 wykładów plenarnych  wygłoszonych przez profesorów z wiodących ośrodków zagranicznych (m.in. USA, Niemcy, Włochy), 4 wykłady branżowe, 32 prezentacji studenckich ustnych i 100 posterowych. Program dopełniły wydarzenia nieoficjalne takie jak wycieczka po Starówce i impreza integracyjna. Z kolei lata 2020-2022 przyniosły ograniczenie naszej działalności, ale także skuteczną próbę przeniesienia organizacji sympozjum do Internetu. Teraz, w 2023, powracamy do Was także w formie stacjonarnej!

Głównym organizatorem Konferencji jest Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne “Symbioza”. W zeszłych latach Sympozjum organizowaliśmy na Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Warszawskim i Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i z każdym rokiem jego poziom jest coraz wyższy.

Idea organizacji wspólnej konferencji naukowej narodziła się podczas jednej z niezliczonych imprez integracyjnych w umysłach Agaty Rakszewskiej – byłej członkini Koła Naukowego Biotechnologów “KNBiotech” działającego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Marcina Szymona Filipiaka – wieloletniego członka i byłego prezesa “Herbionu” działającego na Politechnice Warszawskiej. Celem, który im przyświecał była wymiana doświadczeń i wiedzy oraz integracja studentów biotechnologii w Polsce oraz nawiązanie współpracy między kołami naukowymi o tematyce biotechnologicznej działającymi na warszawskich uczelniach – Politechnice Warszawskiej, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Uniwersytecie Warszawskim. Dostrzegając różnice w programach nauczania kierunku „Biotechnologia” na PW, SGGW i UW, niemożliwym jest jednocześnie stwierdzenie, który z programów jest najlepszy. Pod tym względem, wszystkie trzy uczelnie uzupełniają się. Uznając, że warto celebrować te różnice bez wskazywania na lidera, zdecydowaliśmy się zorganizować wspólnie ogólnopolską konferencję. ➟ Więcej o organizatorach

MSB „Symbioza” ma zaszczyt nosić imię prof. dr hab. inż. Krzysztofa W. Szewczyka, wybitnego naukowca, który przyczynił się do rozwoju biotechnologii w Polsce. ➟ Więcej o patronie

Do zobaczenia na Sympozjum i innych wydarzeniach WSB Symbioza!