O Sympozjum

Symbioza to oddziaływania międzygatunkowe polegające na obopólnej korzyści. Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne „Symbioza” im. prof. Krzysztofa W. Szewczyka już od ponad 5 lat łączy trzy warszawskie uczelnie, których studenci i absolwenci dzielą się wiedzą, doświadczeniami i dobrą zabawą.

Piąta edycja MSB “Symbioza” odbyła się w dniach 22-24 kwietnia 2016 roku. Spotkaliśmy się na terenie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. W konferencji wzięło udział ponad 200 uczestników, którymi byli studenci, doktoranci i młodzi doktorzy. W programie było 10 wykładów plenarnych w tym 5 wygłoszonych przez profesorów z wiodących ośrodków zagranicznych (m.in. Cambridge, Barcelona, Drezno), 2 wykłady młodych, świetnie rokujących naukowców także z ważnych jednostek europejskich (Dublin, Cambridge), 3 wykłady branżowe, prawie 30 prezentacji studenckich ustnych i 80 posterowych. Program dopełniły wydarzenia nieoficjalne takie jak biotechnologiczna gra terenowa i impreza integracyjna. ➟ Więcej o edycji 2016

Głównym organizatorem Konferencji jest Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne “Symbioza”. W zeszłych latach Sympozjum organizowaliśmy na Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Warszawskim i Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i z każdym rokiem jego poziom jest coraz wyższy.

Idea organizacji wspólnej konferencji naukowej narodziła się podczas jednej z niezliczonych imprez integracyjnych w umysłach Agaty Rakszewskiej – byłej członkini Koła Naukowego Biotechnologów “KNBiotech” działającego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Marcina Szymona Filipiaka – wieloletniego członka i byłego prezesa “Herbionu” działającego na Politechnice Warszawskiej. Celem, który im przyświecał była wymiana doświadczeń i wiedzy oraz integracja studentów biotechnologii w Polsce oraz nawiązanie współpracy między kołami naukowymi o tematyce biotechnologicznej działającymi na warszawskich uczelniach – Politechnice Warszawskiej, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Uniwersytecie Warszawskim. Dostrzegając różnice w programach nauczania kierunku „Biotechnologia” na PW, SGGW i UW, niemożliwym jest jednocześnie stwierdzenie, który z programów jest najlepszy. Pod tym względem, wszystkie trzy uczelnie uzupełniają się. Uznając, że warto celebrować te różnice bez wskazywania na lidera, zdecydowaliśmy się zorganizować wspólnie ogólnopolską konferencję. ➟ Więcej o organizatorach

MSB „Symbioza” ma zaszczyt nosić imię prof. dr hab. inż. Krzysztofa W. Szewczyka, wybitnego naukowca, który przyczynił się do rozwoju biotechnologii w Polsce. ➟ Więcej o patronie

Do zobaczenia na Sympozjum i innych wydarzeniach WSB Symbioza!