Edycje 2012–2015

4. edycja: 29–31 maja 2015

Miejsce

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Komitet Organizacyjny

Adam Opalski – przewodniczący
Barbara Michalak – sprawy naukowe
Urszula Budniak – finanse
Mirosław Barłowski – promocja
Klaudia Samujło – logistyka

Piotr Krupiński Karolina Kafel Aleksandra Kutkowska Iga Jancewicz
Anna Grabowska Marta Salach Ewa Ramotowska Katarzyna Kedzierska
Dominika Jurkiewicz Grzegorz Suwała Daria Kotlarek Kamil Trzebuniak
Anna Sobiepanek Katarzyna Gębicka Piotr Rokicki Łukasz Kowalkowski
Sławomir Jaworski Zuzanna Sobańska Katarzyna Hyra Agnieszka Ochal
Tomasz Mróz Izabela Szczepańska Aleksandra Kruk
Norbert Osinski Michał Gąsior Izabela Serafińska
Krzysztof Siwek Sylwia Wójcik
Witold Postek Agata Kroczak
Katarzyna Wilczak Ewa Celeda

Wykładowcy plenarni

Prof. dr hab. Ewa Sawosz-Chwalibóg, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

» rozwiń więcej informacji

Kierownik Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej na Wydziale Nauk o Zwierzętach (SGGW). Autorka ponad 60 naukowych publikacji, które ukazały się w czasopismach z listy Journal Citation Reports (JCR), w tym w International Journal of Nanomedicine. Kierownik i koordynator 11 projektów naukowo-badawczych MNiSW, NCN, POIG, EU i Dannish Agency of Innovation. To, co naukowo najbardziej pasjonuje Panią Profesor sygnowane jest przedrostkiem “nano”. I tak, koronną dyscypliną jest NANObiotechnologia i jej zastosowania w biologii, medycynie oraz produkcji zwierzęcej, a szeroki zakres prowadzonych badań skupia się między innymi na: (1) NANOcząstkach metali szlachetnych i węgla w interakcji ze strukturami żywego organizmu, (2) NANOsystemach transportu związków biologicznie aktywnych w organizmie zwierząt oraz (3) NANOstrukturach jako czynniku antyangiogennym i antynowotworowym. Przełomowe i niezwykle obiecujące okazały się wyniki badań nad wykorzystaniem grafenu w walce z nowotworami. Prywatnie Pani Profesor jest miłośniczką dzikiej (wildlife) i tej trochę mniej dzikiej (żywienie kotów i psów) przyrody.

» zwiń biografię

Dr hab. Wojciech Kamysz, prof. GUMed, Gdański Uniwersytet Medyczny

» rozwiń więcej informacji

Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Prężnie działający naukowiec w obszarze akademii oraz w sferze biznesu. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na projektowaniu i syntezie substancji aktywnych biologiczne o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych oraz poszukiwaniu nowych metod analizy i oczyszczania związków chemicznych. Redaktor naczelny czasopisma Laborant, które promuje nowe trendy w analityce laboratoryjnej oraz monitorowaniu bezpieczeństwa leków. Założyciel firmy LipoPharm.pl, oferującej m.in. syntezę peptydów i lipopeptydów oraz usługi z zakresu analityki laboratoryjnej. Laureat wielu prestiżowych nagród i stypendiów (Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2004, 2005); Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Młodych Naukowców (2010); Nagroda Rektora AMG I i II stopnia; Nagroda Fundacji Polpharma). Autor licznych publikacji m.in. ‘Antimicrobial peptides as potential tool to fight bacterial biofilm’ (Dawgul M. i Kamysz W., 2014); ‘Safety profile of antimicrobial peptides: camel, citropin, protegrin, temporin a and lipopeptide on HaCaT keratinocyte’ (Barańska-Rybak W. M., Dawgul M., Kamysz W., Pikuła M., Roszkiewicz J., 2013).

» zwiń biografię

Prof. dr hab. Robert Hołyst, Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie

» rozwiń więcej informacji

Dyrektor Instytutu Chemii Fizycznej PAN, w którym jednocześnie kieruje Zakładem Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii. Profesurę otrzymał w wieku 35 lat, laureat wielu nagród, zdobywca licznych grantów, pracował też w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji, Japonii. Fizyk teoretyk zafascynowany biologią, zajmuje się tłumaczeniem procesów biologicznych przy pomocy badań fizykochemicznych. Wśród jego licznych zainteresowań znajdują się m.in. nanolepkość, dyfuzja w płynach złożonych, cytotoksyczność nanomateriałów, bakteriofagowe biosensory, czy też mechanizmy ruchliwości cząsteczek w układach biologicznych. Popularyzator nauki, aktywnie działa w organizacji Złotego Medalu Chemii – konkursu na najlepszą pracę licencjacką związaną z chemią, zwłaszcza na styku z biologią i fizyką.

» zwiń biografię

Prof. dr hab. Jan Szopa-Skórkowski, Uniwersytet Wrocławski

» rozwiń więcej informacji

Kierownik Zakładu Biochemii Genetycznej na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W Polsce (i nie tylko) zasłynął przede wszystkim po opatentowaniu tkaniny wytwarzanej z genetycznie zmodyfikowanego lnu, która dzięki swoim właściwościom może służyć do produkcji opatrunków na trudno gojące się rany (numer zgłoszenia patentowego: 386185). O jego niezwykłym odkryciu, między innymi w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych, pisały czasopisma jak Newsweek czy Forbes. Publikacje jego współautorstwa znaleźć można w popularnych czasopismach naukowych jak Journal of the American Academy of Dermatology czy Journal of Biotechnology. Produkty wytwarzane na bazie zmodyfikowanego lnu otrzymały wiele nagród w tym m.in. Złoty medal na 61 Światowych targach “Brussels Innova 2012”. Profesor Szopa-Skórkowski jest również założycielem Fundacji Linum, która pomaga chorym zmagającym się z przewlekłymi, trudno gojącymi się ranami.

» zwiń biografię

Dr hab. Tomasz Wilanowski, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie

» rozwiń więcej informacji

Szef zespołu w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie. Jego pracownia zajmuje się analizą roli czynników transkrypcyjnych „Grainyhead-like” (GRHL) w ścieżkach sygnałowych komórek ssaczych. Badania grupy skupione są na analizie białek GRHL w procesach rozwojowych i chorobowych, takich jak gojenie się ran oraz powstawanie i rozwój nowotworów skóry. Z uwagi na fakt, że czynniki transkrypcyjne mogą pełnić swoje funkcje jedynie poprzez regulowanie ekspresji innych genów, zainteresowania badawcze zespołu skupiają się na wyjaśnieniu mechanizmów regulacji ekspresji genów docelowych przez czynniki GRHL oraz regulacji aktywności białek GRHL. W lutym i kwietniu ubiegłego roku mogliśmy usłyszeć w Radiu TOK FM audycje z cyklu „Radiowa Akademia Nauk” z udziałem Pana prof. dr. hab. Tomasza Wilanowskiego. Opowiadał on w niej o antyonkogenie, który ułatwi wykrywanie podatności na raka skóry u ludzi oraz o farmakogenomice, czyli o tym, który lek jest skuteczniejszy u którego pacjenta.

» zwiń biografię

Dr Tomasz Prószyński, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie

» rozwiń więcej informacji

Laureat konkursu Sonata Bis oraz zwycięzca konkursu na kierownika grupy badawczej w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w 2013 roku. Badania, które prowadził na Uniwersytecie Harvarda stały się podstawą prac Jego zespołu. Pracownia Synaptogenezy, którą kieruje dr Tomasz Prószyński zajmuje się poznawaniem mechanizmów sterujących procesem przebudowy synaps nerwowo-mięśniowych, a w szczególności udziałem podosomów w tym procesie. „Prawidłowe funkcjonowanie synaps nerwowo-mięśniowych jest niezbędne dla pracy naszych mięśni. W okresie postnatalnym synapsy te ulegają znacznej przebudowie w skomplikowane morfologicznie struktury, co jest niezbędne dla ich szybkiego i precyzyjnego działania. Zaburzenia w rozwoju synaps nerwowo-mięśniowych są obserwowane w wielu schorzeniach układu neuro-motorycznego, takich jak dystrofie mięśniowe. Niemniej jednak, molekularny mechanizm sterujący procesem rozwoju synaps jest słabo poznany. Nasze badania doprowadziły do odkrycia na synapsach organelli komórkowych zwanych podosomami, które biorą udział w przebudowie maszynerii synaptycznej.”

» zwiń biografię

Prof. Przemko Tylżanowski, KU Leuven

» rozwiń więcej informacji

Senior Scientist Developmental and Stem Cell Biology w Skeletal Biology and Engineering Research Center na KU Leuven. Uzyskał tytuł doktora w dziedzinie biologii molekularnej i komórkowej na Uniwersytecie Northwestern w Chicago. W 1999 dołączył do Laboratorium Rozwoju Szkieletu i Chorób Stawów (The Lab of Skeletal Development and Joint Disorders (LSD & Joints) , KU Leuven, Belgia), gdzie prowadził badania z wykorzystaniem modeli zwierzęcych w dziedzinie biologii rozwoju. W obrębie zainteresowań Profesora Tylżanowskiego znajdują się genetyczne podstawy powstawania kości i chrząstki. W swoich badaniach Profesor próbuje m.in. odpowiedzieć na pytania co determinuje liczbę i kształt palców u różnych gatunków i dlaczego człowiek ma nie mniej i nie więcej niż 5 palców. W 2004 Profesor Tylżanowski został liderem zespołu w LSD & Joints (KU Leuven, Belgia), który skupia się na badaniu ścieżek przekazywania sygnałów Wnt i BMP w rozwoju kończyn i powstawaniu błony maziowej stawów.

» zwiń biografię

➟ Zdjęcia (Łukasz Gielata)
➟ Zdjęcia (Piotr Krupiński)

3. edycja: 16–18 maja 2014

 

Miejsce

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Szkoły Głownej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Komitet Organizacyjny

Aleksandra Mikiciuk – przewodnicząca
Katarzyna Wilczak – sprawy naukowe
Kamil Trzebuniak – finanse
Katarzyna Hyra – logistyka
Izabela Szczepańska – promocja

Mirosław Barłowski Aleksandra Kruk Sławomir Jaworski Ewa Celeda
Agata Kroczak Joanna Stachura Barbara Michalak Patrycja Mulica
Karolina Kafel Łukasz Kowalkowski Róża Pogorzelska Sylwia Wójcik
Katarzyna Gębicka Marcin Filipiak Marta Salach Izabela Serafińska
Piotr Krupiński Piotr Grześkowiak Urszula Budniak
Tomasz Piskorz Aleksandra Kołodziejczyk Anna Grabowska
Adam Opalski Grzegorz Suwała Aleksandra Kuropatnicka
Aleksandra Stefanowska Łukasz Richter Łukasz Szymański
Klaudia Samujło Tomasz Balicki Wojciech Kaźmierczak
Agnieszka Taracha Witold Postek Zuzanna Sobańska
Marta Janczuk Maciej Aleksander
Tomasz Mróz
Marcin Drozd

Wykładowcy plenarni

Prof. dr hab. Stanisław Gawroński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

» rozwiń więcej informacji

Pracuje na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu. Badania które prowadzi dotyczą fitoremediacji metali ciężkich, zanieczyszczeń organicznych oraz pyłów zawieszonych w środowisku zurbanizowanym. W ostatnich latach ukierunkowane są one na ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w tym głównie pyłów zawieszonych. Aktywnie uczestniczy w rozwoju i upowszechnieniu fitoremediacji w Europie. Reprezentował Polskę w dwóch programach COST poświęconych tej dyscyplinie. W COST Action 836 był współprzewodniczącym 4 Grupy Roboczej: Uprawa roślin i ich utylizacja oraz w następnej COST Acttion 859 pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu przyznającego stypendia na staże dla młodych naukowców. Jest członkiem założycielem Międzynarodowego Towarzystwa Fitotechnologii.

» zwiń biografię

Dr Anna Grzelak, WTS Rzecznicy Patentowi

» rozwiń więcej informacji

Absolwentka Wydziału Biologii oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikację rzecznikowską odbyła w czasie kursu Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, której obecnie jest członkiem. Jako rzecznik patentowy specjalizuje się w ochronie rozwiązań w dziedzinie biotechnologii, mikrobiologii, biologii molekularnej, farmacji, medycyny i weterynarii oraz w badaniach patentowych.

» zwiń biografię

Dr Jan Paczesny, Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie

» rozwiń więcej informacji

Adiunkt w Zakładzie Fizykochemii Miękkiej Materii w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Działa na pograniczu chemii materiałowej oraz biologii. Prowadzi grupę ro-boczą zajmującą się badaniem bioinspirowanych nanomateriałów funkcjonalnych. Jest laureatem Nagrody Naukowej czasopisma Polityka w kategorii Nauki Ścisłe w 2013 oraz stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji im. Rodziny Kulczyków oraz MNiSW. Dla swoich pomysłów uzyskał finansowanie w ramach grantów przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz MNiSW. Interesuje się zagadnieniami związanymi z tworzeniem firm start-up bazujących na odkryciach naukowych. W 2013 roku został laureatem rządowego projektu Top 500 Innovators.

» zwiń biografię

Dr hab. Piotr Garstecki, prof. PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie

» rozwiń więcej informacji

Kierownik Grupy Badawczej Mikroprzepływów i Płynów Złożonych w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Zajmuje się mikrofluidyką — bada zjawiska występujące w cieczach w mikroukładach przepływowych. Odbył trzyletni staż na Uniwersytecie Harvarda. Jest Laureatem m.in. Nagrody im. W. Kołosa PAN, Nagród Prezesa Rady Ministrów, Medalu Młodego Uczonego i grantów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W dorobku ma ponad60 publikacji i ponad 70 patentów. Jako jeden z nielicznych Polaków uzyskał grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) warty ok. 7 mln zł. Jego badania znajdują zastosowanie w chemii, biochemii, mikrobiologii oraz przemyśle, czego dowodem są współzałożone przez niego spółki Scope Fluidics i Curiosity Diagnostics.

» zwiń biografię

Lek. wet. Jerzy Kemilew, Regenvet

» rozwiń więcej informacji

Stworzył podstawy i znacząco przyczynił się do rozwoju krwiolecznictwa w polskiej medycynie weterynaryjnej. W 2005 roku wraz z lek. wet. Robertem Marczakiem otrzymał nagrodę „Serce dla Zwierząt” za stworzenie Weterynaryjnego Banku Krwi im. Milusia, w którym zajmował się logistyką, transportem, marketingiem, szkoleniami i przede wszystkim badaniem krwi w laboratorium. Od 2013 roku wspólnie ze swoją żoną prowadzi niezależne laboratorium oraz bank komórek macierzystych Regenvet. Jako pierwszy i jedyny w Europie wprowadził terapię allogenicznymi komórkami macierzystymi, co było możliwe dzięki opracowaniu autorskiej metody izolacji komórek macierzystych.

» zwiń biografię

Dr Wojciech Karlik, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

» rozwiń więcej informacji

Kierownik Zakładu Farmakologii i Toksykologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Jest specjalistą z zakresu farmakologii oraz wykorzystania metod alternatywnych w badaniach farmakologiczno-toksykologicznych. Ponadto jest wieloletnim konsultantem działów badawczo-rozwojowych firm farmaceutycznych oraz posiada dużą wiedzę praktyczną z zakresu transferu badań naukowych do przemysłu farmaceutycznego.

» zwiń biografię

➟ Zdjęcia (Łukasz Gielata)
➟ Zdjęcia (Piotr Krupiński)

2. edycja: 19–21 kwietnia 2013

 

Miejsce

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Komitet Organizacyjny

Marcin Filipiak – przewodniczący
Aleksandra Mikiciuk – sprawy naukowe
Kamil Trzebuniak – finanse
Edyta Dudek / Karolina Kafel – promocja
Łukasz Kowalkowski – logistyka

Urszula Budniak Aleksandra Fergin Agata Kroczak
Piotr Krupiński Aleksandra Kruk Witold Postek
Patrycja Mulica Agnieszka Fischer Katarzyna Hyra
Aleksandra Kołodziejczyk Ewa Celeda Łukasz Richter
Tomasz Balicki Róża Pogorzelska Izabela Szczepańska
Agnieszka Taracha Karolina Kafel Grzegorz Suwała
Hanna Salmonowicz Wojciech Kazmierczak Marta Janczuk
Katarzyna Wilczak Joanna Stachura Adrian Gojdz
Mikołaj Ogrodnik Milena Tryfon Ilona Wilkowiecka
Maciej Aleksander Adam Opalski Zuzanna Sobańska

Wykładowcy plenarni

Prof. dr hab. Ewa Bartnik, Uniwersytet Warszawski

» rozwiń więcej informacji

Profesor nauk biologicznych, Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego, związana także z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN. Głównym przedmiotem prowadzonych przez nią badań jest genom mitochondrialny, a w szczególności choroby z nim związane. W 2012 roku odznaczona za zasługi dla nauki Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

» zwiń biografię

Dr hab. Marcin Filipecki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

» rozwiń więcej informacji

Pracownik Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Członek zarządu Polskiej Federacji Biotechnologii oraz członek Polskiego Towarzystwa Genetycznego aktywnie zajmujący się propagowaniem i promowaniem wiedzy biotechnologicznej. Wśród jego zainteresowań naukowych znajduje się genetyka rozwoju roślin, molekularne aspekty interakcji roślin z nicieniami pasożytniczymi oraz bioinformatyka.

» zwiń biografię

Prof. dr hab. Ewa Sikora, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie

» rozwiń więcej informacji

Jest kierownikiem Pracowni Molekularnych Podstaw Starzenia w Instytucie Biologii Doświadczalnej, im. M. Nenckiego PAN. Zajmuje się badaniami dotyczącymi mechanizmów starzenia i śmierci zarówno komórek prawidłowych jak i nowotworowych, a w ostatnich latach w szczególny sposób interesuje ją rola uszkodzeń DNA w tych procesach. Organizowała badania nad polskimi stulatkami oraz uczestniczyła w kilku grantach EU poświęconych badaniom nad starzeniem i długowiecznością. Zorganizowała kilka międzynarodowych konferencji naukowych dotyczących tego tematu, ale także „biogerontologicznych Spotkań w Nenckim”. Zajmuje się szeroko pojętym propagowaniem znaczenia badań nad starzeniem wśród polskich naukowców i studentów oraz popularyzacją wiedzy w tej dziedzinie.

» zwiń biografię

Dr Paweł Kaliszewski, Instytut Sportu w Warszawie

» rozwiń więcej informacji

Adiunkt w Zakładzie Badań Antydopingowych Instytutu Sportu. Jest członkiem prezydium Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie, w szczególny sposób zaangażowany w prace Zespołu Planowania i Oceny Próbek Biologicznych Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. W 2012 roku pracował w Antydopingowym Laboratorium Olimpijskim przy obsłudze przy obsłudze Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie. Jest współautorem wprowadzenia metod wykrywania i oznaczania m. in. rekombinowanych hormonu wzrostu i erytropoetyny oraz metody wykrywania transfuzji krwi. Metody te zostały akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji zgodnie z odpowiednią Normą ISO.

» zwiń biografię

Dr Iwona Grabowska, Uniwersytet Warszawski

» rozwiń więcej informacji

Adiunkt w Zakładzie Cytologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się regeneracją mięśni szkieletowych w modelu szczurzym przy zastosowaniu zarodkowych komórek macierzystych i indukowanych komórek pluripotencjalnych oraz różnicowaniem komórek w modelach przestrzennych. Niestrudzona popularyzatorka nauki, jest częstym gościem na Festiwalach Naukowych i na Nocy Biologów.

» zwiń biografię

Prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski, Politechnika Warszawska

» rozwiń więcej informacji

Najmłodszy Profesor Politechniki Warszawskiej (nominacja w wieku 39 lat). Działa na pograniczu chemii i biologii. Specjalista od miniaturowych urządzeń analitycznych i bioanalitycznych. Fascynuje go idea stworzenia elektronicznego języka i nosa, którą systematycznie wciela w życie — primaaprilisowy żart Google’a (GoogleNose) nie jest dla niego po prostu nieodległą rzeczywistością).

» zwiń biografię

➟ Zdjęcia (Piotr Krupiński)

1. edycja: 25–27 maja 2012

Miejsce

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Komitet Organizacyjny

Marcin Filipiak – przewodniczący
Aleksandra Mikiciuk – sprawy naukowe
Kamil Trzebuniak – finanse
Edyta Dudek – promocja
Łukasz Kowalkowski – logistyka

Agata Kroczak

Piotr Krupiński

Aleksandra Fergin

Łukasz Richter

Grzegorz Suwała

Agnieszka Taracha

Magdalena Czekalska

Michał Kramarz

Witold Postek

Zuzanna Sobańska

Hanna Salmonowicz

Mikołaj Ogrodnik

Urszula Budniak

Aleksandra Kołodziejczyk

Patrycja Mulica

Ilona Wilkowiecka

 

Wykładowcy plenarni

prof. Magdalena Fikus, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
prof. Krzysztof Dołowy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. Tomasz Ciach, Politechnika Warszawska
dr Takao Ishikawa, Uniwersytet Warszawski
dr Tomasz Stokłosa, Warszawski Uniwersytet Medyczny
prof. Paweł Golik, Uniwersytet Warszawski
podkom. dr Magdalena Dębska, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne w Warszawie

➟ Zdjęcia (KFF Fokus)