Patroni i sponsorzy

Wsparcie przy organizacji 8 Międzyuczelnianego Sympozjum Biotechnologicznego w 2019r. okazują nam:

Patroni honorowi

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Sponsorzy 

 

Patroni Medialni