Patroni i sponsorzy

Wsparcie przy organizacji 8 Międzyuczelnianego Sympozjum Biotechnologicznego w 2019r. okazują nam:

Patroni honorowi

Sponsorzy

Patroni Medialni