Nie mogę przybyć na otwarcie Sympozjum. Czy później też będzie możliwość rejestracji?

Tak. Rejestracja na konferencję będzie możliwa w piątek od godziny 14.30, zaś w inne dni sympozjum od rana tj. godziny 9 do końca trwania sesji wykładowych. 

Posted in: Logistyka podczas konferencji