Kiedy jest najlepszy czas na wywieszenie posteru?

Prosimy o wywieszanie posterów nie przed samą sesją posterową, ale z samego rana w dniu, w którym się ona odbywa. W ten sposób uczestnicy będą mogli zapoznać się w większym spokoju z jego treścią podczas wszystkich przerw kawowych i obiadowych danego dnia. Przydział posterów do sesji (wraz z numerem stanowiska) znajdzie się w książce abstraktów oraz na stronie internetowej w zakładce Program.

Posted in: Logistyka podczas konferencji, Przygotowanie posterów