Jakie są wymagania dotyczące prezentacji ustnych?

Wszystkie prezentacje ustne uczestników powinny trwać nie dłużej niż 10 minut. Po każdym mieszczącym się tym czasie wystąpieniu 5 minut przeznaczone jest na dyskusję z udziałem publiczności. Prezentacje powinny być wygłaszane w języku angielskim.

Posted in: Przygotowanie prezentacji ustnych