Jakie są wymagania dotyczące posterów?

Bardzo prosimy o przygotowanie plakatów w formacie pionowym. Ich wielkość posterów nie powinna przekraczać rozmiarów formatu A0. Treść wszystkich prezentowanych posterów musi być przygotowana w języku angielskim. Autorów posterów prosimy także o przygotowanie krótkiej (ok. 3 minutowej) prezentacji tematu dla komisji.

Posted in: Przygotowanie posterów