Jakie są wymagania dotyczące abstraktów?

Chcąc uczynić naszą konferencję jeszcze przyjemniejszą, postanowiliśmy zdjąć z uczestników obowiązek troszczenia się o formatowanie abstraktów ich prezentacji. Jedyne wprowadzone ograniczenia dotyczą długości wprowadzanych treści i są to:

  • – długość samej treści streszczenia (nie wliczając tytułu, autorów i afiliacji): max 2000 znaków (włączając spacje)
  • – długość tytułu: max 200 znaków (wliczając spacje), prosimy o nie wprowadzanie tytułów wyłącznie wersalikami

Abstrakty wprowadza się do formularza internetowego, do którego link przesyłamy w liście potwierdzającym przyjęcie na Sympozjum. Prosimy nie przysyłać streszczeń pocztą elektroniczną.

Wszystkie abstrakty muszą być napisane w języku angielskim.

Abstrakty nie spełniające podanych wyżej kryteriów mogą zostać zdyskwalifikowane.

Posted in: Rejestracja