Ile osób może równocześnie prezentować poster?

W celu zapewnienia dogodnych warunków prezentacji dla wszystkich autorów posterów oraz osób odwiedzających sesję posterową, wprowadziliśmy zasadę, że poster jest zgłaszany i prezentowany przez jednego ze współautorów, zgłaszającego abstrakt.

Posted in: Przygotowanie posterów, Rejestracja