Ile abstraktów może zgłosić jeden Uczestnik?

Każdy uczestnik może zgłosić po jednej pracy z każdej kategorii (tj. jedną prezentację ustną i jeden poster), którą będzie przedstawiał. Dodatkowo nie stoi to na przeszkodzie aby uczestnik był współautorem w dowolnej liczbie innych zgłoszonych abstraktów. Pragniemy zwrócić tez uwagę, że przyjęcia na konferencję prezentującego autora danej pracy nie oznacza automatycznego przyjęcia wszystkich współautorów.

Posted in: Rejestracja