Ile abstraktów może zgłosić jeden Uczestnik?

Każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia tylko jednej pracy (tj. jednej prezentacji lub jednego posteru), którą będzie przedstawiał. Dodatkowo nie stoi to na przeszkodzie aby uczestnik był współautorem w dowolnej liczbie innych zgłoszonych abstraktów. Pragniemy zwrócić tez uwagę, że przyjęcia na konferencję prezentującego autora danej pracy nie oznacza automatycznego przyjęcia wszystkich współautorów.

Posted in: Rejestracja