Czy można wziąć udział tylko w jednym dniu konferencji za mniejszą opłatę rejestracyjną?

Niestety, nie ma takiej możliwości. Niezależnie od liczby dni faktycznego uczestnictwa w Sympozjum opłata pozostaje bez zmian. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w całym Sympozjum (wraz z wchodzącymi w skład opłaty dwoma obiadami, imprezą integracyjną oraz grą terenową), a nie jedynie jego części.

Posted in: Rejestracja