Czy możliwe jest otrzymanie faktury za udział w Sympozjum?

Tak. Organizatorzy MSB “Symbioza” jako stowarzyszenie, nie są płatnikiem VAT, w związku z tym wystawiamy uproszczoną fakturę, nie fakturę VAT. Aby uzyskać taką fakturę należy, w czasie rejestracji, zaznaczyć odpowiednie pole i podać dane do faktury.

Posted in: Rejestracja