FAQ

FAQ, czyli Frequently Asked Questions

Informujemy, że zakładka ta będzie ciągle rozbudowywana o dodatkowe pytania i odpowiedzi. Kliknij na pytanie, aby zobaczyć odpowiedź.

Rejestracja

Ile abstraktów może zgłosić jeden Uczestnik?

Każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia tylko jednej pracy (tj. jednej prezentacji lub jednego posteru), którą będzie przedstawiał. Dodatkowo nie stoi to na przeszkodzie aby uczestnik był współautorem w dowolnej liczbie innych zgłoszonych abstraktów. Pragniemy zwrócić tez uwagę, że przyjęcia na konferencję prezentującego autora danej pracy nie oznacza automatycznego przyjęcia wszystkich współautorów.

Ile osób może prezentować wystąpienie ustne?

Wystąpienia ustne mogą być prezentowane tylko przez jedną osobę. Zachęcamy wszystkich współautorów do aktywnego udziału w dyskusji po zakończeniu prezentacji. Współautorzy, którzy nie będą prezentować pracy, mogą zarejestrować się jako uczestnicy bierni.

W jakim języku zostanie wystawiona faktura?

Faktura zostanie wystawiona na podstawie afiliacji uczestnika – osoby z afiliacja polską otrzymają fakturę w języku polskim. Osoby z afiliacja zagraniczną otrzymają fakturę w języku angielskim.

Ile osób może równocześnie prezentować poster?

W celu zapewnienia dogodnych warunków prezentacji dla wszystkich autorów posterów oraz osób odwiedzających sesję posterową, wprowadziliśmy zasadę, że poster jest zgłaszany i prezentowany przez jednego ze współautorów, zgłaszającego abstrakt.

Kto może uczestniczyć w „Symbiozie”?

Do aktywnego uczestnictwa w sympozjum zapraszamy wszystkich studentów I, II lub III stopnia studiów, którzy są zainteresowani biotechnologią lub dziedzinami pokrewnymi i chcą zaprezentować swoje wyniki badań na związany z nią temat.

Każdy, kto chciałby poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie biotechnologii i nawiązać ciekawe kontakty, jest mile widziany na MSB Symbioza w charakterze uczestnika biernego.

W roku 2019 MSB “Symbioza”  ponownie będzie w całości odbywać się w języku angielskim, dlatego zapraszamy uczestników z całego świata!

Chciałbym uczestniczyć w „Symbiozie”, ale nie mam odpowiedniego tematu do prezentacji. Czy mógłbym przyjść chociażby posłuchać i poszerzyć swoją wiedzę?

Oczywiście! Celem „Symbiozy” jest poszerzanie wiedzy i integracja środowiska akademickiego, dlatego też dla takich osób jak Ty przewidzieliśmy możliwość rejestracji w charakterze uczestnika biernego, do czego serdecznie zachęcamy!

Ile kosztuje udział w „Symbiozie” i co obejmuje opłata konferencyjna?

Koszt opłaty konferencyjnej w roku 2019 to jedynie 100 zł. W cenę wliczone jest uczestnictwo we wszystkich sesjach wykładowych, prezentacjach ustnych, 2 obiady (drugiego i trzeciego dnia konferencji), przekąski podczas przerw kawowych, książka abstraktów, zestaw materiałów konferencyjnych, udział w imprezie integracyjnej oraz grze terenowej. Opłata jest taka sama zarówno dla czynnych uczestników, jak i biernych.

Jakie są wymagania dotyczące abstraktów?

Chcąc uczynić naszą konferencję jeszcze przyjemniejszą, postanowiliśmy zdjąć z uczestników obowiązek troszczenia się o formatowanie abstraktów ich prezentacji. Jedyne wprowadzone ograniczenia dotyczą długości wprowadzanych treści i są to:

  • – długość samej treści streszczenia (nie wliczając tytułu, autorów i afiliacji): max 2000 znaków (włączając spacje)
  • – długość tytułu: max 200 znaków (wliczając spacje), prosimy o nie wprowadzanie tytułów wyłącznie wersalikami

Abstrakty wprowadza się do formularza internetowego, do którego link przesyłamy w liście potwierdzającym przyjęcie na Sympozjum. Prosimy nie przysyłać streszczeń pocztą elektroniczną.

Wszystkie abstrakty muszą być napisane w języku angielskim.

Abstrakty nie spełniające podanych wyżej kryteriów mogą zostać zdyskwalifikowane.

Czy możliwe jest otrzymanie faktury za udział w Sympozjum?

Tak. Organizatorzy MSB “Symbioza” jako stowarzyszenie, nie są płatnikiem VAT, w związku z tym wystawiamy uproszczoną fakturę, nie fakturę VAT. Aby uzyskać taką fakturę należy, w czasie rejestracji, zaznaczyć odpowiednie pole i podać dane do faktury.

Czy można wziąć udział tylko w jednym dniu konferencji za mniejszą opłatę rejestracyjną?

Niestety, nie ma takiej możliwości. Niezależnie od liczby dni faktycznego uczestnictwa w Sympozjum opłata pozostaje bez zmian. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w całym Sympozjum (wraz z wchodzącymi w skład opłaty dwoma obiadami, imprezą integracyjną oraz grą terenową), a nie jedynie jego części.

W jakiej formie mogę wziąć udział w Sympozjum?

W ramach MSB “Symbioza” przewidujemy następujące formy uczestnictwa:

  • – bierne, pozwala na wstęp na wszystkie wydarzenia przewidziane w planie Sympozjum.
  • – aktywne, w ramach którego uczestnik poza byciem słuchaczem, przyjmuje także rolę osoby prezentującej wyniki swoich badań, w ramach prezentacji ustnej lub posteru naukowego na odpowiedniej sesji.