Rejestracja

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów i doktorantów którzy związani są z biotechnologią lub dziedzinami pokrewnymi (biologia, inżynieria biomedyczna, bioinformatyka, medycyna, farmacja, ochrona środowiska, chemia, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i inne), którzy chcieliby przedstawić temat badawczy z zakresu biotechnologii.

Rejestracja na VII edycję zakończy się 2 marca o godz. 23:59

Na VII edycji MSB „Symbioza” możliwe formy uczestnictwa to:

  1. – Wystąpienie ustne (wyłącznie w języku angielskim, czas trwania: do 15 minut + 5 min pytań)
  2. – Poster o tematyce badawczej (przygotowany w języku angielskim, omówienie także w jęz. angielskim ok. 3 min)
  3. – Uczestnictwo bierne

UWAGA:
1) nie są akceptowane prace o charakterze przeglądu literaturowego,
2) każdą pracę może prezentować tylko jedna osoba,
3) w konkursie na najlepszą prezentację ustną i najlepszy poster naukowy mogą brać udział wyłącznie studenci i doktoranci.

W roku 2018 opłata za uczestnictwo w MSB „Symbioza” wynosi 100 zł. W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy – poza pełnym uczestnictwem w sympozjum – pakiet konferencyjny, książkę abstraktów, obiady drugiego i trzeciego dnia konferencji, przekąski na przerwach kawowych oraz wstęp na imprezy integracyjne.

Po zarejestrowaniu przesłany zostanie list elektroniczny z potwierdzeniem rejestracji oraz, w przypadku uczestników czynnych, osobistym linkiem do strony dodawania abstraktu swojej prezentacji. W razie problemów, prosimy o szukanie odpowiedzi w sekcji FAQ lub kontakt mailowy.