Program i goście

Najbliższa edycja Sympozjum to okazja, by wysłuchać wykładów naukowców związanych z biotechnologią, którzy przybliżą ważne i aktualne zagadnienia współczesnej biotechnologii w przystępny i atrakcyjny sposób. Szczególny nacisk w tym roku położony będzie na praktyczne wykorzystanie wiedzy biotechnologicznej. Program Sympozjum dopełnią wykłady branżowe oraz prezentacje studenckie ustne i posterowe, a także, jak zawsze, bogaty program wydarzeń integracyjnych.


Rejestracja będzie możliwa podczas całej konferencji w piątak i sobotę, zaś w niedzielę do godziny 15:00.

Plan wystąpień ustnych

» Plan wystąpień ustnych


» Zwiń

Plan prezentacji posterów

» Plan prezentacji posterów


» Zwiń


Zachęcamy do zapoznania się z sylwetkami naszych prelegentów!

 

Dr hab. Robert Czajkowski

» rozwiń więcej informacji

Absolwent Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku (2006). Stypendysta programu Marie Curie Early Stage Researcher w Max Planck Institute for Terrestrial Microbiology w Marburgu w Niemczech (2006-2007) i studiów doktoranckich w Netherlands Institute of Ecology, Królewskiej Holenderskiej Akademii Nauk w Wageningen, Holandia (2007-2011). Naukowiec na stażu podoktorskim w Plant Research International w Wageningen w Holandii (2011-2012). Od 2012 r. adiunkt w Katedrze Biotechnologii na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. Stypendysta stypendium dla Młodych Doktorów Uniwersytetu Gdańskiego (2012-2013), stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców (2013-2016) i programu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Mentoring (2014-2015). Współtwórca patentu światowego nr WO2012095431 A1 –“Serratia plymuthica for biological control of bacterial plant pathogens” (2014) i polskiego zgłoszenia patentowego nr P.410134 “Sposób zagęszczania preparatów bakteriofagowych” (2014). Członek kolegium redakcyjnego czasopisma BioTechnologia (od 2014) i Journal of Plant Pathology (od 2016). Sekretarz Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin (PTBER) (2013-2015) i członek Zarządu Głównego PTBER (2015 -2017). Członek Rady Młodych Naukowców przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015 – 2017). Recenzent projektów programu BARD (United States Binational Agricultural Research and Development Fund) od 2014 i Francuskiej Akademii Nauk (ANR) (od 2015). Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Nauk o Żywności, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2016 roku.

» zwiń biografię

Dr hab. Wojciech Dzwolak, prof. UW

» rozwiń więcej informacji

Dr hab. Wojciech Dzwolak prof. UW oraz Instytutu Wysokich Ciśnień PAN jest absolwentem Wydziału Chemii UW (1996).  Doktorat napisał na Uniwersytecie Ritsumeikan w Kioto (2000). Od tamtej pory profesor Wojciech Dzwolak zajmuje się biofizykochemicznymi badaniami stabilności struktur białkowych w warunkach ekstremalnych ciśnień oraz przemianami konformacyjnymi zdenaturowanych białek prowadzących do ich niepoprawnie zwiniętych form. Coraz ważniejszym, prowadzonym we współpracy z wiodącymi ośrodkami z Japonii, Niemiec i USA nurtem tych badań są zastosowania nienatywnych form białek i peptydów m.in. w nanotechnologii. Wojciech Dzwolak jest autorem ponad 60 publikacji naukowych, inicjatorem i uczestnikiem szeregu międzynarodowych programów badawczych, członkiem kolegiów redakcyjnych (Biophysical Chemistry) i laureatem nagród za prowadzone przez siebie badania nad mechanizmami agregacji białek.

» zwiń biografię

Dr Paweł Grzesiowski

» rozwiń więcej informacji

Dr med. Paweł Grzesiowski to jeden z założycieli Ośrodka Badań i Przeszczepiania Mikrobioty Jelitowej w Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji w Warszawie. Jest inicjatorem wprowadzenia w 2012 r. metod transplantacji mikrobioty jelitowej w Polsce. Razem z dr Adamem Hermannem i zespołem współpracowników rozwija metody transplantacji i przeprowadza pierwsze kliniczne zabiegi.
Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista II stopnia z pediatrii z tytułem doktora nauk medycznych. Pracował w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie jako kierownik Zakładu Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych, a obecnie kieruje NZOZ przy Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń. Od 2000 r. jest konsultantem w szpitalach w zakresie epidemiologii szpitalnej, diagnostyki, terapii i kontroli zakażeń.
Dr Grzesiowski jest wykładowcą akademickim, autorem i współautorem 230 publikacji naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach medycznych z zakresu immunologii, szczepień ochronnych, profilaktyki, terapii i kontroli zakażeń oraz zakażeń szpitalnych. Popularyzator wiedzy medycznej, współpracuje z mediami, w 2013 r. otrzymał nagrodę „Wielkiego Edukatora” przyznawaną przez Stowarzyszenie Dziennikarzy dla Zdrowia. Od 1997 r. prowadzi punkt informacyjny dla pacjentów i lekarzy na temat szczepień ochronnych IMMU-LINIA.

» zwiń biografię

Dr hab. Jacek Jemielity, prof. UW

» rozwiń więcej informacji

Dr hab. Prof. UW Jacek Jemielity jest kierownikiem Laboratorium Chemii Bioorganicznej w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.  Zajmuje się badaniami nad syntezą, właściwościami oraz zastosowaniem chemicznie modyfikowanych nukleotydów. Rozwija metody syntezy ważnych biologicznie nukleotydów, tworzy narzędzia do modyfikacji kwasów nukleinowych użyteczne w badaniach ekspresji informacji genetycznej i zastosowaniach medycznych. Jest twórcą metody otrzymywania mRNA o właściwościach niezbędnych do zastosowań terapeutycznych. Opracowane przez niego modyfikacje są stosowane w kilku badaniach klinicznych nad immunoterapią przeciwnowotworową. Jest autorem około 100 publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych (w tym w takich czasopismach jak Nucleic Acids Reserach, RNA, Organic Lett., Chemical Science, Molecular Cell, Nature Structural & Molecular Biology i inne), 3 patentów chroniących jego wynalazki niemal na całym świecie i kilku zgłoszeń patentowych. Jest stypendystą tygodnika „Polityka”. W jego karierze zawsze bardzo ważna była popularyzacja nauki w tym praca ze zdolną młodzieżą zafascynowaną badaniami naukowymi.

» zwiń biografię

Dr Małgorzata Kęsik-Brodacka

» rozwiń więcej informacji

Małgorzata Kęsik-Brodacka jest doktorem biochemii oraz adiunktem w zakładzie Bioinżynierii Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków i kierownikiem pracowni Biochemii II.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą różnych aplikacyjnych aspektów biologii molekularnej i biotechnologii. W szczególności molekularnej analizy przydatności antygenów do konstrukcji szczepionek nowej generacji oraz opracowywania nowych nośników służących do dostarczania antygenów szczepionkowych parenteralnie i przez błony śluzowe. Oprócz badań o problematyce immunologicznej w obszarze jej zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z opracowywaniem nowych wektorów i systemów ekspresyjnych pozwalających na uzyskanie stabilnej i optymalnej ekspresji białek rekombinowanych mających zastosowanie w biotechnologii i medycynie.

Absolwentka University of California, Berkeley – Walter A. Haas School of Business. Doświadczenia zawodowe zdobywała także jako Postdoctoral Scholar w Department of Molecular Biology and Microbiology Case Western Reserve University, Cleveland OH, USA.

Jest współtwórcą skomercjalizowanej technologii wytwarzania analogów rekombinowanej insuliny ludzkiej o zmodyfikowanym działaniu. Jest twórcą lub współtwórcą 14 wynalazków opatentowanych w kraju i za granicą oraz 10 wynalazków zgłoszonych do ochrony patentowej.

Członek Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenia Top500 Innovators, Federation of European Biochemical Societies (FEBS), Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz Polish Vaccine Consortium.

» zwiń biografię

Dr hab. Marcin Nowotny

» rozwiń więcej informacji

Dr hab. Marcin Nowotny jest kierownik Laboratorium Struktury Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół krystalografii rentgenowskiej białek. Jest jednym z założycieli przedsięwzięcia komercyjnego „PRO Biostructures” w Centrum Biologii Strukturalnej mieszczącym się w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej. Przedsięwzięcie „PRO Biostructures” współpracuje z firmami farmaceutycznymi i biotechnologicznymi w celu poszukiwania leków czy poznania struktury białek. Laureat wielu prestiżowych grantów m.in.; grantu Europejskiej Komisji Naukowej (European Research Council- ERC) czy grantów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Doktor Marcin Nowotny został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski. Badania doktora Marcina Nowotnego zostały opublikowane w wielu prestiżowych czasopismach naukowych m.in.; Nucleic Acids Research, Nature Communications czy Nature Structural & Molecular Biology.

» zwiń biografię

Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek

» rozwiń więcej informacji

Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek jest kierownikiem Zakładu Biologii Molekularnej i Komórkowej, a od 2016 r. dziekanem Wydziału Biologii UAM. W centrum jego zainteresowań naukowych znajduje się strukturalna i funkcjonalna integralność komórek roślin. Jego zespół zaangażowany jest w międzynarondowy projekt Flora Robotica, w którym zajmuje się komunikacją międzykomórkową w roślinach.

Autor lub współautor ponad 250 artykułów i komunikatów naukowych. Stypendysta The Royal Society oraz Fundacji im. Aleksandra von Humboldta. Członek-założyciel oraz pierwszy prezydent Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin, członek Towarzystw: Biochemicznego, Biologii Komórki, i Botanicznego oraz The Biochemical Society i Society of Experimental Biology (Wlk. Brytania). Redaktor Naczelny Acta Physiologiae Plantarum i Communicative and Integrative Biology oraz członek rad redakcyjnych The Biochemical Journal, BMC Plant Biology, Plant Signaling and Behavior i Acta Societatis Botanicorum Poloniae. Członek Komitetu Biotechnologii PAN, Komitetu Cytobiologii PAN, oraz Komitetu Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin PAN. Pomysłodawca i koordynator krajowy Nocy Biologów. Koordynator Narodowy światowej akcji Fascination of Plants Day 2012. Jeden z dwóch polskich przedstawicieli w European Plant Science Organization. Finalista X edycji konkursu Popularyzator Nauki.

» zwiń biografię

Dr Piotr Zaleski

» rozwiń więcej informacji

Dr Zaleski ukończył studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w 2000 r. Tytuł magistra biologii w zakresie mikrobiologii uzyskał broniąc pracy: „Detekcja i charakterystyka ludzkich astrowirusów w próbkach wody”. Części eksperymentalną pracy wykonał, dzięki wymianie studenckiej w programie Sokrates-Erasmus w laboratorium dr. Alberta Bosch-Navarro na  Uniwersytecie w Barcelonie. Zainteresowanie biologią molekularną wirusów dr Zaleski pogłębiał w trakcie studiów doktoranckich w Zakładzie Wirusologii Instytutu Mikrobiologii Wydziału Biologii UW. Tytuł naukowy decyzją Rady Wydziału Biologii UW uzyskał w 2005 roku na podstawie pracy: „Rola metylotransferazy Dam w biologii Haemophilus influenzae i bakteriofaga HP1”. Po zakończeniu studiów doktoranckich dr Zaleski rozpoczął pracę w Zakładzie Bioinżynierii w Instytucie Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie. W ramach pracy naukowej specjalizuje się w genetyce bakterii. Podstawy obszar prac to biologia molekularna mobilnych elementów genetycznych bakterii, ze szczególnym naciskiem na możliwości wykorzystania plazmidów w biotechnologii. Od 2010 roku jest kierownikiem Pracowni Genetyki Bakterii w Zakładzie Bioinżynierii IBA.

» zwiń biografię

Prowadzący warsztaty bioinformatyczne z programu R

Marcin Kosiński

» rozwiń więcej informacji

Marcin Kosiński jest wiernym entuzjastą pakietu statystycznego R. Wykorzystywał pakiet R w obszarze spersonalizowanej rekomendacji artykułów w czasie rzeczywistym na portalu wp.pl, w ramach stanowiska Data Scientist w Grupie Wirtualna Polska, gdzie pracował przez 30 miesięcy (do marca 2017). Od początku 2017 freelanceR (http://r-addict.com/). Organizator Warszawskich Spotkań Entuzjastów R (wser.pl) oraz główny organizator Ogólnopolskiej Konferencji Użytkowników R – Why R? 2017 (27-29 września, Warszawa) (whyr.pl). Z wykształcenia absolwent Statystyki Matematycznej i Analizy Danych na Politechnice Warszawskiej. Pasjonat modeli analizy przeżycia i biostatystyki – wciąż poszukuje nowych pomysłów na wizualizacje wyników z tych obszarów.

» zwiń biografię

Krzysztof Słomczyński

» rozwiń więcej informacji

Krzysztof Słomczyński jest zagorzałym entuzjastą pakietu R. Na co dzień pracuje przy projektach Open Source. Patrycypował w dwóch pakietach znajdujących się na CRAN – FSelectorRcpp (http://github.com/mi2-warsaw/FSelectorRcpp) i DepthProc (http://github.com/zzawadz/DepthProc) oraz stanowił jeden z filarów zespołu analizującego oferty Data Science na portalu pracuj.pl (http://smarterpoland.pl/index.php/2017/01/is-it-a-job-offer-for-a-data-scientist/). Uzbrojony w niepohamowany optymizm, wraz z pomocą narzędzi do analizy danych kreuje pomysły na nowe ich zastosowania. W przyszłości pragnie zatrudnić się na dłużej jako Data Scientist. Z wykształcenia inżynier lotnictwa, dostrzega wagę skutecznego podejmowania decyzji na podstawie danych. Zwraca uwagę na najdrobniejsze detale i uparcie dba o jakość kodu i danych.

» zwiń biografię