Czy współautorzy pracy są też uznawani za zwycięzców konkursu?

W przypadku zwycięstwa pracy, której więcej niż jeden autor jest obecny na Symbiozie, również wszyscy współautorzy zakwalifikowani na Symbiozę otrzymają dyplomy poświadczające zajęcie odpowiedniego miejsca podczas konkursu na najlepszą prezentację (lub poster). Osoba prezentująca pracę zobowiązana jest do podpisania protokołu odbioru nagrody. Podział nagród między współautorów leży w gestii Uczestników.

Posted in: Konkursy, zwycięzcy, publikacje